Våra tjänster

Belöningsverkstans utbildningar och seminarier fokuserar på de aktiviteter där en investering av tid och energi ger mångfalt tillbaka. Vår målsättning är att ge chefer och verksamheter verktyg som går att tillämpa direkt.

Våra roller som experter och utvecklare gör att vi förflyttar oss mellan forskning och praktik. I så stor utsträckning som möjligt bygger vi innehåll och verktyg utifrån forskning - med fördel evidensbaserad sådan - och på erfarenheter och tips från chefer som ovetande om forskningen har hittat sitt sätt som fungerar i vardagen. 

"Ni gör det komplexa konkret"

Ann Hallsenius, Kommunikationschef, Sveriges psykologförbund

 

Nedan hittar du ett urval av de föreläsningar, utbildningar och utvecklingsprocesser vi genomför. Omfattning och innehåll beror på er utmaning och ambitionsnivå.

Boka en kostnadsfri konsultation

Om du vill förstå mer om vad vi erbjuder, boka in en timmes kostnadsfri konsultation. Vi ger er ett utifrånperspektiv på era utmaningar och hur ni kan gripa er an dem.

Genom kunskap och stöd och genom att utmana rådande förhållningssätt vill vi bredda synen på lön och belöning. Vi vill fasa ut det gamla paradigmet och de belöningssystem som byggs utifrån synsättet “får vi ingen belöning så gör vi inget”.

Föreläsningar

Lön och motivation 

45-90 minuter
 

Senaste forskningen om lön och motivation omkullkastar dagens belöningssystem och normen “får vi inga pengar så gör vi inget”. När högre lön inte leder till ökad prestation så behöver vi hitta andra sätt att skapa förutsättningar för prestation. Vi breddar synen på belöning för att få tillgång till medarbetares - och chefers - åtråvärda inre motivation. Små saker som att få bekräftelse på det vi gör, att känna att vi är en del av ett sammanhang gör att vi presterar.

 

Öka upplevelsen av lönerättvisa

45-90 minuter 
 

Många chefer upplever lönerevisionen som en extra arbetsbörda som de snabbt vill klara av. För att istället ägna sig åt det som är viktigt. Alltså verksamheten. Förväntningar som har byggts upp under ett helt år ska hanteras med ett litet handlingsutrymme. Med utgångspunkt i forskningen går vi igenom vad ni behöver tänka på inför lönerevisionen, vilka beteenden som ökar upplevelsen av lönerättvisa och som ökar medarbetarnas förtroende för lönesättningen.

Utbildningar

Värdera prestation och sätt lön

Seminarium halvdag eller kurs heldag

Medarbetare kan helt i onödan bli missnöjda med sin lön för att de inte vet hur lönesättningen hanteras i verksamheten. Få konkreta verktyg om hur lönerevisionen kan genomföras för skapa en positiv upplevelse av lönerättvisa. Heldagen innehåller praktisk tillämpning med träningsmoment kring hur bedömningar genomförs och samtal om prestation. Målgrupp lönesättande chefer och HR.

 

Så motiverar du dina medarbetare i vardagen

Kurs heldag
 

Deltagarna får teori och verktyg som ger ökad insikt i vad människor behöver för att prestera i vardagen. Fokus ligger på verktyg som tillgodoser medarbetarnas behov av sammanhang och riktning. Ökar förståelsen för hur chefens eget förhållningssätt påverkar medarbetarnas upplevelse av arbetssituationen. Redskap för att formulera sin egen belöningsfilosofi och genomföra denna i vardagen.

Utvecklingsprocesser

Utveckla löneprocessen

Format efter behov

Belöningsverkstan erbjuder stöd i arbetet med prestationsutveckling, lön och belöningar. Vi hjälper till med översyn av rutiner och stödmaterial. Genomför utbildningar för chefer och medarbetare i hur de genomför samtal och gör bedömningar. Eller så behöver ni ha en grym uppstart av revisionen i ledningsgruppen där ni enas om förutsättningar och principer. Eller ett bollplank som ger nya perspektiv på hur ni kan förhålla er till de fackliga organisationerna.

 

Nytt lönesystem

Workshop
 

Ett upplägg där ni skapar samsyn med hjälp av oss som processledare. Vi ser till att lokala parter kan prata om och hitta lösningar i de frågor där ni inte når fram själva. Områden att beröra kan exempelvis vara: Vilka är utmaningarna idag och vilka effekter ska ett nytt lönesystem uppfylla? Hur ser löneprocessen ut och hur hänger eventuella mål/utvecklingssamtal ihop med lönesättningen? Hur ska ett nytt system för bedömning av prestation se ut? Hur tillgodose chefernas behov av handlingsutrymme och samtidigt medarbetarnas behov av förutsägbarhet? Hur skapas bäst förutsättningar för att medarbetarna förstår varför de har den lön de har?