Om oss

Belöningsverkstan vill förändra synen på lön och ledarskap i Sverige. Vi vill vara en brygga mellan det gamla sättet att hantera lön och ett nytt sätt att leda verksamheter där belöning är en naturlig del av vardagen. 

Genom kunskap och stöd och genom att utmana rådande förhållningssätt vill vi bredda synen på lön och belöning. Vi vill fasa ut det gamla paradigmet och de belöningssystem som byggs utifrån synsättet “får vi ingen belöning så gör vi inget”.

Det här erbjuder vi

Belöningsverkstan håller föreläsningar, seminarier och kurser med teman som lön, belöning, lönesättning, motivation och dialog. 

Läs mer om våra tjänster

Här står vi idag

Arbetslivet behöver den åtråvärda inre motivationen som ger oss tillgång till kreativitet, uthållighet och klokskap. Just den sorts motivation som inte kan köpas för pengar. 

Ökande ohälsa och kompetensbrist som inte går att lösa med högre lön är tydliga tecken på förnyelsebehov hos dagens belöningssystem. 

Hit ska vi

Belöningsverkstan vill bidra till att fler verksamheter ger chefer och medarbetare bättre förutsättningar att prestera och bidra i sin vardag. Vi vill fasa ut det gamla paradigmet med belöningssystem som byggs utifrån synsättet “får vi inga pengar så gör vi inget”. 

Människor måste få komma till sin rätt och bidra på jobbet - det tjänar både de, verksamheterna och samhället på.

Så här gör vi

Vi jobbar med det ni gör, inte det ni säger att ni ska göra. Tillsammans med er utmanar vi rådande förhållningssätt för att bredda synen på lön och belöning. Vår pedagogik bygger på att skapa relation, tillit och öppenhet genom lyssnande och dialog. Deltagarnas kunskap och inspel från forskning och aktuell debatt används för att synliggöra olika perspektiv.