Boken

Lön och motivation

Vi har saknat en handbok som knyter ihop lön och belöning med ledarskap. Och här är den, boken som fyller tomrummet mellan de enstaka böcker om lönesättning som finns och den stora floden av ledarskapslitteratur.

Boken “Lön och motivation. Chefens handbok för att utveckla och belöna medarbetare” går på tvärs mot det traditionella synsättet att motivation kan köpas för pengar. Allt fler chefer märker också att det inte är så enkelt som att om medarbetare får högre lön så presterar de bättre.

Det här är en bok om hur du: ​​


 - Skapar förutsättningar för prestation i vardagen

 - Hanterar lönerevisionen så att den inte demotiverar

 - Utvecklar ditt eget belöningssystem

I boken får du nya perspektiv och insikter om hur du kan förhålla dig till dina medarbetare och hur du kan tänka kring lönesättning och belöning. För att motivera medarbetarna och utveckla verksamheten i vardagen såväl som i lönerevisionen.


Våra roller som experter och utvecklare gör att vi förflyttar oss mellan forskning och praktik. Principerna i boken bygger på forskningsstudier - evidensbaserade i så stor utsträckning som möjligt - och på erfarenheter och tips från chefer som ovetande om forskningen har hittat sitt sätt som fungerar i deras vardagen. 


Våra referenser är därför en blandning av avhandlingar, forskningsstudier, rapporter, böcker och citat. Citaten hittar du löpande i boken och nedan har vi sammanställt det andra. Referenserna är indelade efter områden lön och ledarskap. I det sistnämnda finns även böcker om förändringsledning, strategi och organisation.    
 

Tips på mer läsning

Lönebildning och lönesättning

Affärsstödjande lönebildning

Anders Palm 
 

Att ge lön för mödan

- chefers erfarenheter av individuell lönesättning SACO-rapport 
 

Jobba med lönen

Nyhetsbrev och verktyg för att arbeta med lönesättningen från Svenskt Näringsliv


Employee perspectives on individualized pay

Teresia Stråberg
 

Individuell lön i praktiken

Lotte Alsterdal, Jan Wallenberg
 

Lönesamtal

- Handbok för chefer, Georg Frick


Allt om lönekriterier

Jaime Aleite

Lön, motivation och prestation

forskningssammanställning Stockholms universitet, psykologiska institutionen.

Ledarskap / Strategi / Förändring / Organisation

Dialogen: om konsten att tänka tillsammans

William Isaacs 

Tillitsdelegationens rapporter

Tillits- och Öppenhetsspiralen

(Kapitel 5 i avhandlingen)
Anders Wendelheim

 

Blogg: The Trusted Advisor 

David H Maister

Behovsanpassat ledarskap 

Stefan Söderfjäll

Strategi är ett verb

Pontus Wadström 

Utvecklingssamtalets Sju nycklar

Marika Ronthy

Effektfull

Simon Elvnäs

Chefen som coach

Sören Holm och Lena Sobel

Kunskapsintegration: om kollektiv intelligens i organisationer

Philip Runsten, Andreas Werr

Simple Habits for Complex Times

Jennifer Garvey Berger