STÄNGT PÅ GRUND AV CORONA

Med anledning av utvecklingen kring Corona och rådande omvärldsläge erbjuder vi i dagsläget inte några tjänster eller föreläsningar. Vi hoppas på att snart kunna öppna verksamheten igen.

Belöningar som gör skillnad

Något är på väg att hända i svenska organisationer och med det svenska ledarskapet. Fler och fler chefer beskriver hur de arbetar med täta uppföljningar och närhet till sina medarbetare.

När medarbetare känner sig sedda och förstår vad de kan tillföra verksamheten i stort uppstår äkta engagemang

För framtidens arbetsgivare »

Kontaktuppgifter

BV_BREV.png