Belöningar som gör skillnad

Något är på väg att hända i svenska organisationer och med det svenska ledarskapet. Fler och fler chefer beskriver hur de arbetar med täta uppföljningar och närhet till sina medarbetare.

När medarbetare känner sig sedda och förstår vad de kan tillföra verksamheten i stort uppstår äkta engagemang

För framtidens arbetsgivare »