Beloningsverkstan

..

LÖN ELLER BELÖNING?

När blir du motiverad, är det när lönen trillar in på kontot eller när du känner meningsfullhet och blir uppmärksammad för det du gör?  Fler verksamheter behöver en belöningsfilosofi som utgår från medarbetarnas behov och som fångar vad chefen kan göra för att skapa förutsättningar för prestation. Nyfiken på mer?
 

 
 

BELÖNINGSVERKSTAN

VÄLKOMMEN OMBORD!

Vi vill bidra till att fler människor får uppleva mening på jobbet. Vi hjälper chefer och organisationer att tydliggöra sin belöningsfilosofi. 

 

Missnöje med lönen handlar sällan om pengar. Ofta handlar det om att vi inte fått våra psykologiska och sociala behov tillgodosedda. När de andra typerna av belöning saknas blir lönen allt viktigare, men den löser aldrig det riktiga problemet. 

Belöningsfilosofi är en konkret modell som chefen kan bära med sig. En modell som ska göra det lättare att förstå hur du som chef kan skapa förutsättningar för prestation genom att tillgodose behoven hos medarbetarna.

Belöningsfilosofi

SKAPA DIN BELÖNINGSFILOSOFI

Begreppet belöningsfilosofi växte fram i ett samtal där vi sökte något som var mer användbart än lönepolicy eller belöningssystem. Vi ville hitta ett begrepp, ett förhållningssätt som fångar vad chefen kan göra för att få sina medarbetare att utvecklas.

 

Lönen är bara en liten del av vad som får människor att prestera på jobbet. Det är viktigt att lönen upplevs som rättvis annars tar den mer uppmärksamhet än nödvändigt men helt andra saker gör att vi presterar.

Kortfattat innebär belöningsfilosofi att tillgodose de behov som medarbetarna har för att kunna att prestera: en mix av monetära, sociala och psykologiska belöningar. Det innebär att chefer inte bara kan belöna med pengar utan behöver använda hela paletten med belöningar där samhörighet och uppmärksamhet är minst lika viktiga.

BOKEN

LÖN OCH MOTIVATION

Vi har länge saknat en handbok för chefer som knyter ihop lön och belöning med ledarskap och ger chefer praktiska verktyg som lockar fram superkrafterna hos medarbetarna.

Efter många års föreläsningar och utbildningar för chefer insåg vi att om det skulle bli någon bok så fick vi skriva den själva. Och här är den nu, boken som ska fylla tomrummet mellan de enstaka böcker om lönesättning som finns och den stora floden av ledarskapslitteratur.

I boken får du nya perspektiv och insikter om hur du kan förhålla dig till dina medarbetare och hur du kan tänka kring lönesättning och belöning. För att motivera medarbetarna och utveckla verksamheten i vardagen såväl som i lönerevisionen.

KONTAKTA OSS

SÅ KAN VI HJÄLPA ER

Vill du veta mer om boken Lön och Motivation? Vill du boka en föreläsning eller bara prata – hör av dig. Vi uppskattar synpunkter, tankar och reflektioner kring det du har läst. Vi blir särskilt glada om du berättar hur våra tips och lösningar fungerar i din verksamhet.

 

Du når AnnCharlotte Bretan på anncharlotte@beloningsverkstan.se
eller 070-224 85 00 samt på LinkedIn

 

Du når Johan Thesslin på johan@beloningsverkstan.se
eller på 0703-960 920 samt på LinkedIn